Cookies


Experiencia

fundada coa finalidade de promover a recuperación das persoas con enfermidade mental.


Compromiso

pretendemos cubrir o baleiro existente de protección deste colectivo


Integración

organizamos actividades de tipo ocupacional, laboral, educativo, cultural...
A Asociación Fonte da Virxe de Familiares e Amigos dos Enfermos Mentais, foi creada en xullo de 1994, coa finalidade de promover a recuperación dos enfermos mentais, a súa integración social, a mellora da asistencia e a súa calidade de vida, así como a defensa dos seus intereses e dereitos.

A Asociación pretende, por unha banda, cubrir o baleiro existente de protección deste colectivo, promovendo e potenciando iniciativas que favorezan a súa integración laboral e social.

Organizando actividades e creando servizos de tipo ocupacional, laboral, educativo, cultural, residencial, de lecer e de tempo libre, etc.

E por outro, tentar cambiar actitudes erróneas informando sobre a realidade desta enfermidade que, como calquera outra de tipo orgánico, necesita: unha oportuna detección, prevención, un tratamento, unha medicación e de ser o caso, hospitalización e rehabilitación.
Centro de Rehabilitación

Como obxectivos xerais pretendemos potenciar o funcionamento independente e autónomo, o poder de decisión, a adquisición de destrezas e habilidades, promover actitudes positivas nas súas relacións interpersoais. Mellorar a adaptación social e profesional e ter unha aprendizaxe e preparación para o traballo.

Actividades Centro de Rehabilitación

Centro Ocupacional

Os centros ocupacionais teñen como finalidade asegurar os servizos de terapia ocupacional e de axuste persoal e social, é dicir, preparar á persoa con discapacidade a enfrontarse coas esixencias da vida cotiá e o traballo.

Actividades Centro Ocupacional

Transparencia

En cumprimento coa ley establecida, Fonte da Virxe pon a súa disposición toda a documentación necesaria para cumprir coa Ley de Transparencia vixente.¡Infórmate!

Ver todas

Qué Facemos

Img Centro de Rehabilitación

Centro de Rehabilitación

Centro de rehabilitación

Img Centro Ocupacional

Centro Ocupacional

Centro ocupacional

Img Piso Protexido

Piso Protexido

Piso protexido

Img Apoio a Familias

Apoio a Familias

Apoio a Familias

Img Acompañamento Comunitario

Acompañamento Comunitario

Acompañamento Comunitario

Img Programa Rehabilitador

Programa Rehabilitador

Programa Rehabilitador

Apoio Psicoemocional

Apoio psicoemocional

Información e Asesoramento

Información e Asesoramento

Destacados

isotipo