Cookies


Experiencia

fundada coa finalidade de promover a recuperación das persoas con enfermidade mental.


Compromiso

pretendemos cubrir o baleiro existente de protección deste colectivo


Integración

organizamos actividades de tipo ocupacional, laboral, educativo, cultural...
A Asociación Fonte da Virxe de Familiares e Amigos dos Enfermos Mentais, foi creada en xullo de 1994, coa finalidade de promover a recuperación dos enfermos mentais, a súa integración social, a mellora da asistencia e a súa calidade de vida, así como a defensa dos seus intereses e dereitos.

A Asociación pretende, por unha banda, cubrir o baleiro existente de protección deste colectivo, promovendo e potenciando iniciativas que favorezan a súa integración laboral e social.

Organizando actividades e creando servizos de tipo ocupacional, laboral, educativo, cultural, residencial, de lecer e de tempo libre, etc.

E por outro, tentar cambiar actitudes erróneas informando sobre a realidade desta enfermidade que, como calquera outra de tipo orgánico, necesita: unha oportuna detección, prevención, un tratamento, unha medicación e de ser o caso, hospitalización e rehabilitación.
Centro de Rehabilitación

Como obxectivos xerais pretendemos potenciar o funcionamento independente e autónomo, o poder de decisión, a adquisición de destrezas e habilidades, promover actitudes positivas nas súas relacións interpersoais. Mellorar a adaptación social e profesional e ter unha aprendizaxe e preparación para o traballo.

Actividades Centro de Rehabilitación

Centro Ocupacional

Os centros ocupacionais teñen como finalidade asegurar os servizos de terapia ocupacional e de axuste persoal e social, é dicir, preparar á persoa con discapacidade a enfrontarse coas esixencias da vida cotiá e o traballo.

Actividades Centro Ocupacional

Transparencia

En cumprimento coa ley establecida, Fonte da Virxe pon a súa disposición toda a documentación necesaria para cumprir coa Ley de Transparencia vixente.

¡Infórmate!

Ver todas

Qué Facemos

Información e Asesoramento

Información e Asesoramento

Img Centro de Rehabilitación

Centro de Rehabilitación

Centro de rehabilitación

Img Centro Ocupacional

Centro Ocupacional

Centro ocupacional

Img Piso Protexido

Piso Protexido

Piso protexido

Img Apoio a Familias

Apoio a Familias

Apoio a Familias

Img Acompañamento Comunitario

Acompañamento Comunitario

Acompañamento Comunitario

Apoio Psicoemocional

Apoio psicoemocional

Destacados

isotipo